Znalecké posudky - technické posudky

Znalecké posudky - technické posudky

Znalecké posudky a technické posudky

 

pro základní obor :      ekonomika    -     odvětví ceny a odhady hudebních nástrojů

                                       technické obory různé    -     klávesové hudební nástroje

 

Podle potřeby žadatele vyhotovíme znalecký posudek pro stanovení jak odhadní ceny tak i obvyklé ceny. Dále vyhotovíme posudek pro posouzení technického stavu, výpočet náhrady škody při poškození nástroje nebo jeho odcizení.

Vypracování znaleckého posudku provádíme pro soukromé osoby, pojišťovny, státní instituce, soudy.

Prohlídka nástroje

Nabízíme prohlídku nástroje bez vypracování znaleckého posudku pro stanovení orientační ceny prodeje nebo nákupu, včetně posouzení technického stavu a určení finanční náročnosti případných následných oprav.

   Žádosti

   Nabízíme zpracování žádostí o vydání osvědčení o vývozu předmětů kulturní hodnoty z území České republiky.

                                                                                                                          

 

Znalecké posudky- ceník 

Prohlídka nástroje

350,- Kč

Písemný posudek se soudním razítkem

(dle náročnosti posudku, pro soukromé osoby, pojišťovny, státní organizace)

2 000,-  /  3 500,- Kč

Součinnost se znalcem z jiného oboru

dle dohody

Ceny jsou uvedeny včetně DPH .  Neobsahují cestovní náklady a spotřebovaný materiál.

V této kategorii nejsou žádné produkty.